Služby

  • vykonávame liečebno-preventívnu starostlivosť pre pacientov od 0 do 28 rokov
  • detská poradňa je v utorok a vo štvrtok v čase od 12:30 do 15:00
  • vyšetrenie pacienta mimo ambulantných hodín je možné na základe dohody s lekárom (viď. kontakty)
  • v ambulancii je možné vyšetrenie CRP
  • ošetrujeme pacientov všetkých zdravotných poisťovní