Ordinačné hodiny a informácie

sú stanovené pre jednotlivé dni nasledovne:

  • pondelok 7:30 – 12:00  – obed – 12:00 – 12:30 – preventívne vyšetrenia + poradne dľa objednania  13:00 – 15:00 
  • utorok 7:00 – 12:00  – obed – 12:00 – 12:30 – poradňa v čase 12:30 – 15:00
  • streda 7:00 – 12:00 – obed 12:00 – 12:30 – administratíva
  • štvrtok 7:00 – 12:00 –  obed – 12:00 – 12:30 – poradňa v čase 12:30 – 15:00
  • piatok 7:30 – 12:00 – obed – 12:00 – 12:30 – semináre, administratíva

INFORMÁCIE

V prípade dovolenky lekára prosím volajte na tel. číslo pevnej linky 037/7734160, sestrička je v ambulancii vždy prítomná.

Odbery krvi aj preventívne vyšetrenia s odberom krvi vykonávame dľa objednania od 7:00 do 8:00 .

Informácie pre pacientov vrátane laboratórnych výsledkov poskytujeme od 12:30 do 14:00 na čísle 037/7734160 .

E-recepty objednávajte formou SMS (0905 402 249), event. prostredníctvom e-mailu. Odosielanie uskutočňujeme po 14:00 v deň vyžiadania. Je potrebné uviesť dátum poslednej kontroly u odborného lekára.

Na predoperačné vyšetrenie sa prihlasujte min. týždeň vopred ! Výnimkou sú akútne stavy.

Prípadné zmeny v čase ordinačných hodín budú včas uverejnené na webových stránkach.