Úvod

Vitajte na našej webovej stránke.

Neštátne zdravotnícke zariadenie – ambulancia lekára pre deti a dorast Vás víta na stránkach, kde nájdete nielen všeobecné informácie o nás a našich službách ale aj aktuálne informácie a správy pre pacientov.

DÔLEŽITÉ OZNAMY !

Od 15.04.2021 do 23.04.2021 nás bude zastupovať MUDr. Melicharová (č.d. 25, vedľa) – v našich ordinačných hodinách. Do našej ambulancie v tomto období volajte prosím sestričke na našu pevnú linku 037/7734160 (e-recepty, výsledky vyšetrení, objednávanie na preventívne vyšetrenie).

Ďakujeme, že ste v tomto období ohľaduplní a správate sa zodpovedne voči sebe aj voči ostatným a rešpektujete bezpečnostné opatrenia.

Vzhľadom na výskyt COVID – 19 (koronavírus) upozorňujeme našich pacientov, že v prípade, ak máte podozrenie na výskyt tohto ochorenia a vyskytli sa u Vás príznaky ako napríklad kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, horúčka a zároveň počas uplynulých 14 dní ste navštívili krajinu s potvrdeným výskytom tohto ochorenia alebo ste boli v kontakte s osobou pozitívnou na koronavírus, odporúčame postupovať nasledovne:

  • výlučne telefonicky kontaktovať lekára alebo operačné stredisko a informovali ich o svojom zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze.
  • nechodiť priamo do ambulancie všeobecného lekára alebo do nemocnice z dôvodu možného šírenia nákazy a následne po konzultácii s lekárom, postupovali podľa telefonických pokynov.

Prosíme pacientov, aby sa vopred telefonicky kontaktovali pred návštevou ambulancie so svojím lekárom !

Rešpektujte prosím našu prestávku na obed v čase od 12:00 – 12:30 .

Kontakty prístupné pre verejnosť:

Národné centrum zdravotníckych informácií – 0800 221 234

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682, novykoronavirus@uvzsr.sk

Stránka MZ SR – https://www.health.gov.sk/?koronavirus-covid-19