Úvod

Vitajte na našej webovej stránke.

Neštátne zdravotnícke zariadenie – ambulancia lekára pre deti a dorast Vás víta na stránkach, kde nájdete nielen všeobecné informácie o nás a našich službách ale aj aktuálne informácie a správy pre pacientov.

DÔLEŽITÉ OZNAMY !

Upozornenie ! – Na základe rozhodnutia MZ SR s platnosťou od 1. júla 2024 dochádza ku zmene ordinačných hodín v pediatrických ambulanciách.

Zmena v našej ambulancii je v stredu – kedy v čase od 7:00 – 12:00 budeme vykonávať prevencie a poradne, ambulancia pre chorých bude od 12:30 – 16:00.

              Dovolenka od 23.-26.7.2024.

Zastupovať bude MUDr.Melicharová č.dv.25,sestrička bude prítomná na ambulancii.

V obdobiach, kedy je zvýšený počet respiračných ochorení a chrípky, Vás žiadame aby ste do ambulancie vstupovali s rúškom. Ďakujeme.

E-recepty objednávajte formou SMS (0905 402 249), event. prostredníctvom e-mailu (katarina@gallusova.sk). Odosielanie neuskutočňujeme na počkanie ale až po 14:00 v deň vyžiadania.

Pri hlásení covidových prípadov Vás prosíme využívať našu emailovú stránku – katarina@gallusova.sk alebo SMS na tel. číslo – 0905 402 249.

Rešpektujte prosím našu prestávku na obed v čase od 12:00 – 12:30 .

S platnosťou od 18.10.2021 je stále v platnosti ospravedlňovanie v školských zariadeniach nasledovne:
  1. pre deti v základných a stredných školách: vydávame Potvrdenie o chorobe ak žiak chýba 5 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú), z dôvodu ochorenia o ktorom vieme, bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka.
  1. pre deti v povinnom predprimárnom vzdelávaní – “predškolácka” trieda škôlky: vydávame Potvrdenia o chorobe ak dieťa chýba viac ako 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú), z dôvodu ochorenia o ktorom vieme, bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka.
  1. pre deti v nepovinnom predprimárnom vzdelávaní – škôlka mimo predškolskej triedy: Potvrdenia o chorobe nevydávame, len ak sa sami rozhodneme, že to škôlka potrebuje z epidemiologických dôvodov.
Viac info nájdete na web. stránke : https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Milý pacienti, doporučujem vypočuť si podcast o očkovaní detí, súhlasím s ich názormi. Sú to naši najlepší odborníci.: https://open.spotify.com/episode/1lCkjtuk8UjQjdI01BNPQH?si=XpXCmbOfR6C4wHf-Xwp16w

Ďakujeme, že ste v tomto období ohľaduplní a správate sa zodpovedne voči sebe aj voči ostatným a rešpektujete bezpečnostné opatrenia.

Vzhľadom na výskyt COVID – 19 (koronavírus) upozorňujeme našich pacientov, že v prípade, ak máte podozrenie na výskyt tohto ochorenia a vyskytli sa u Vás príznaky ako napríklad kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, horúčka alebo ste boli v kontakte s osobou pozitívnou na koronavírus, odporúčame postupovať nasledovne:

  • výlučne telefonicky kontaktovať lekára alebo operačné stredisko a informovali ich o svojom zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze.
  • nechodiť priamo do ambulancie všeobecného lekára alebo do nemocnice z dôvodu možného šírenia nákazy a následne po konzultácii s lekárom, postupovali podľa telefonických pokynov.
Kontakty prístupné pre verejnosť:

Národné centrum zdravotníckych informácií – 02/32 35 30 30

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0800 174 174, (zo zahraničia +421 222 200 910),  koronapodnety@uvzsr.sk

Stránka MZ SR – https://www.health.gov.sk/?koronavirus-covid-19